KONTAKT

Finn Karentius Hansen. Snedkermester/Arkitekt.
Kringelholm 73 – 3250 Gilleleje  Tlf.: 23602813

SE 28011628.
Mail: finn.karentius@outlook.com

Skriv på min BLOG

KAREN BLIXEN

SØREN KIERKEGAARD

JOHANNES EVANGELIUM

DET GEOMETRISKE SPROG

FILOSOFISK OMSTILLINGSPARATHED

REVIEWS