FINN KARENTIUS HANSEN


KONTAKT

Finn Karentius Hansen. Snedkermester/Arkitekt.
Højnæsvej 24, 2610 Rødovre. Tlf.: 23602813

SE 28011628. Danske Bank 0259 – 7685617972
Mail: finnkarentius@outlook.com

Skriv på min BLOG