KRISTENDOM OG ØKOLOGI

Ligger der en nedarvet kristen holdningsdannelse, som en skjult dagsorden, der ikke opfattes, grundet århundredes vanetænkning? Og har den kristen kulturarv indflydelse på den træghed, der har præget miljø- og klimadiskussioner de sidste årtier?

HISTORIEN OM:

  • den fremadrettede kristendom
  • der anfægter den dogmatiske og forældede kristendom
  • og nytænker det usandsynlige – men også indlysende og tidssvarende sammenhænge mellem kulturarv og økologiske problemer
  • og den røde tråd, Johannes skikkelsen
  • som henvender sig til den reflekterende læser
  • der slipper vante forestillinger
  • og går ind i historiens underfundige form og indhold
  • og rejser med på en eksistentiel rejse til en ny og utraditionel verdensopfattelse…

Redaktion og copyright
Maureen McCarthy
Teknisk produktion: Nørhaven A/S
Forside: udsnit af Kristus på Korset
Carl Bloch
Eget forlag:
Finn Karentius Hansen
Smallegade 46, havehuset, 3 sal
2000 Frederiksberg C
telefon og fax: 38 87 42 75
44 sider
Pris 50 kr.
1. udgave, 1. oplag 2000
ISBN 87-985585-2-8